Ventilationsyrket För Oss

Ventilationsyrket innefattar många olika yrkeskategorier som var och en är lika viktiga för en bra inomhusmiljö. Vi har de flesta kategorierna här på Bohusläns Ventilation AB och väldigt bra samarbetspartner för de övriga.

Konstruktör

Konstruktörens jobb är att rita ut var i byggnaden kanaler kan och skall dras, vad för typ av aggregat som skall förse kanalerna och i sin tur de olika rummen med luft. Han har med sig i beräkningen vilka ljudkrav, brandkrav och andra krav som måste uppfyllas.

 

Ventilationsmontören

Ventilationsmontören gör det synliga av arbetet på plats. Hen monterar aggregat, spirorör, kanaler, ljuddämpare, spjäll och don. Detta är oftast den största av alla kategorier. Ventilationsmontören är den som anpassar varje bit för montage, löser problem på plats och är de flesta fall företagets ansikte utåt. 

 

Serviceteknikern

Den tekniska delen i yrket är snabbt växande. Den innefattar styr samt regler och de senaste 15 åren har det stadigt tillkommit nya lösningar för mätning och styrning av de automatiska systemen. Det är serviceteknikerns jobb att driftsätta och serva dessa.

 

Injusterare

Efter monterat och driftsatt system är det injusterarens jobb att kontrollera och justera så att rätt rum får rätt luft. Med i kalkylen har han vad rummet skall användas till och hur många som personer skall vistas i det. 

 

Ventilationstillverkaren

Ventilationstillverkaren arbetar i vår verkstad och servar montörerna men måttanpassade bitar.